อายุ 17 ปี แต่น้องชายไม่ตื่นตัวในช่วงเช้า?

comming soon